ایراد اصلی رتبه بندی معلمان اعلام شد
ایراد اصلی رتبه بندی معلمان اعلام شد
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس گفت: شورای نگهبان به منابع اعتباری طرح رتبه‌بندی معلمان ایراد گرفت. مجلس برای اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان در سال ۱۴۰۱، ۱۲۵ هزار میلیارد ریالی مصو‌ب کرد.