توضیحات وزیر ارتباطات درباره فیلترینگ واتس آپ و اینستاگرام
توضیحات وزیر ارتباطات درباره فیلترینگ واتس آپ و اینستاگرام
عیسی زارع پور در حاشیه جلسه هیات دولت: برداشته شدن محدودیت ها به عهده مرجعی است که فیلتر آن را به ما دستور داده است.