دستور مهم رهبری برای فقر زدایی/ واکنش عجیب رفسنجانی و خاتمی
دستور مهم رهبری برای فقر زدایی/ واکنش عجیب رفسنجانی و خاتمی
این طرح ها در دوره آقای خاتمی ادامه پیدا نکرده بود. حتی لایحه فقرزدایی که به مجلس رفته بود را پس گرفتند.

رفرهاد دژپسند اظهار داشت: درباره فقرزادیی باید بگوییم این مقوله چند طرح جدا بود. آنچه که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، اقتصاد بدون نفت بود. مرحوم هاشمی قائل به این بود که ما به جای اقتصاد بدون نفت روی ایران ۱۴۰۰ کار کنیم.

وی تاکید کرد: البته ابلاغیه مقام معظم رهبری به سازمان تکلیف شد و آقای میرزاده سعی کرد هر دو موضوع را داشته باشد یعنی ایران ۱۴۰۰ و اقتصاد بدون نفت. مسئولیت ایران ۱۴۰۰ را دکتر نجفی علمی داشت که به عنوان مشاور در سازمان برنامه همکاری می کرد. مسئولیت اقتصاد بدون نفت نیز با من بود که من آن زمان مدیر کل دفتر اقتصاد کلان بودم و آن زمان من اینکار را کردم که در واقع حسابداری نفت را در دو بازه زمانی ۱۵ ساله و ۲۰ ساله تهیه کردیم، طبیعی بود چون من در داخل سازمان بودم و شبکه ارتباطی را بلد بودم سعی کردم از داخل سازمان و دستگاه های اجرایی استفاده کنم.

وزیر پیشین اقتصاد در دولت دوازدهم تصریح کرد: خیلی از چیزهایی که امروز وجود دارد ما آن زمان روی آن کار کرده بودیم یکی از چیزهای مهمی که روی آن کار کرده بودیم کوچک سازی ساختار از ساختار کل کلان دولت بود و خیلی از ادغام هایی که الان انجام شد ما آنجا پیشنهادش را داده بودیم یا بحث برنامه اقتصاد بدون نفت را ما از موضع توسعه عمودی و افقی صنعت نفت مطرح کردیم، بحث پتروشیمی را آن زمان مطرح کردیم و دولت آقای خاتمی تقریبا بر اساس این کارشان را شروع کردند

بیشتر بخوانید  خبر خوش خردادی برای فرهنگیان

دژپسند ادامه داد: ما خیلی جامع کار کرده بودیم؛ هم طرف کاهش هزینه های دولت را دیده بودیم هم افزایش درآمدهای ارزی دولت را و برنامه خیلی خوبی بود که نمی خواهم آن را برای شما باز کنم البته برنامه زمانی آماده شد که با پایان دوره مقارن شد چون در سال ۷۵ شروع شده بود و در ۷۶ آقای هاشمی رفت بنابراین با پایان دوره آقای هاشمی مقارن شده بود و آقای خاتمی هم آن را پیگیری نکردند.

وی همچنین اظهار داشت: دو برنامه دیگر؛ یکی فقرزدایی بود که زمانی که مرحوم هاشمی برای بازدید به سازمان برنامه آمده بود آنجا ایشان به عنوان یک خواسته ویژه در سخنرانیش ابلاغ می کند و می گوید من می خواهم این برنامه را انجام دهید که مسئولیت کار به معاونت اجتماعی که آن زمان آقای عسکری آزاد معاون اجتماعی بودند واگذار شد. کار دیگری که جدای این دو کار ما در دفتر اقتصاد کلان آن را انجام داده بودیم، برنامه تحقق عدالت اجتماعی بود یعنی این ۴ کار را انجام دادیم و همه این ها تهیه شد و اسناد آن موجود است ولی فرصت طی مراحل در دولت و مجلس فراهم نشده بود.

وزیر پیشین اقتصاد در دولت دوازدهم در پایان گفت: این ها در دوره آقای خاتمی ادامه پیدا نکرده بود حتی لایحه فقرزدایی که به مجلس رفته بود را پس گرفتند. البته اصلا دلیلش را نمی دانم.