دیدار ۴ میلیون آرژانتینی با مسی + فیلم
دیدار ۴ میلیون آرژانتینی با مسی + فیلم
۴ میلیون آرژانتینی برای دیدار مسی و جام طلایی در پایتخت این کشور تجمع کردند.