راننده ای که شادی به ارمغان می آورد
راننده ای که شادی به ارمغان می آورد
راننده خوش ذوق به خاطر شروع مدارس اینکار را کرده تا بچه‌ها خوشحال و با روحیه به مدرسه بروند
  • منبع خبر : ساعدنیوز