روایت استاندار تهران از تجمعات دوشنبه شب تهران
روایت استاندار تهران از تجمعات دوشنبه شب تهران
استاندار تهران گفت: رصدهای اطلاعاتی و بررسی های فنی حاکی از آن است؛ حدود ۱۸۰۰ نفر از افراد حاضر در تجمعات دوشنبه شب تهران، سابقه حضور در تجمعات و بعضا اغتشاشات قبلی را دارند.
محسن منصوری در توییتی نوشت: رصدهای اطلاعاتی و بررسی های فنی حاکی از آن است؛ حدود ۱۸۰۰ نفر از افراد حاضر در تجمعات دوشنبه شب تهران، سابقه حضور در تجمعات و بعضا اغتشاشات قبلی را دارند.

استاندار تهران بیان داشت: از این تعداد حدود ۷۰۰ نفر دارای سابقه قابل توجه و پرونده در دستگاه های مختلف انتظامی، امنیتی و قضایی هستند.

بیشتر بخوانید  استاندار تهران: تهران در امنیت کامل است
  • منبع خبر : میزان