سایتی جدید جهت پیگیری تخلفات وامی بانک ها
سایتی جدید جهت پیگیری تخلفات وامی بانک ها
رئیس کل بانک مرکزی گفت:در خصوص بانک‌های متخلف در زمینه وام ازدواج برخورد انضباطی خواهیم کرد.

علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی اظهار کرد:قبلا گفته شده اگر بانک‌ها در زمینه وام ازدواج  تخلفی داشته باشند حتما برخورد انضباطی خواهیم داشت.

صالح آبادی در ادامه تصریح کرد: یکی از کار‌هایی که می‌شود انجام داد و ما هم زیرساخت آن را فراهم کرده ایم این است که بانک‌ها را به تفکیک شعب و میزان وامی که  به مشتریان پرداخت کرده در سایتی طراحی و نشان دهیم.

رئیس کل بانک مرکزی گفت:بالاخره زمانی که انعکاس عمومی پیدا کند و بانک‌ هایی که رعایت نکرده باشند قابلیت پیگیری دارد.

بیشتر بخوانید  جسدی که یک سال در یخچال خانه ماند!
  • منبع خبر : برنا