ظریف از نادیده نگرفتن مردم می گوید
ظریف از نادیده نگرفتن مردم می گوید
ما مردمی داریم که در برابر حرف نادرست مقاومت می‌کنند ، حتما اشتباه می‌کنیم اگر فکر کنیم می‌توانیم مردم را نادیده بگیریم

محمد جواد ظریف، وزیر سابق امور خارجه در نشست استادان دانشگاه تهران با رئیس این دانشگاه که در خصوص حوادث اخیر و مسائلی دیگر از جمله حجاب برگزار شد عنوان کرد: از یکطرف ما زیربار زور نمی‌رویم و دوم آن که مردمی داریم که در برابر حرف نادرست مقاومت می‌کنند. این بزرگترین عامل بازدارنده ما است.

ظریف در ادامه گفت: حتما اشتباه می‌کنیم اگر فکر کنیم، می‌توانیم مردم را نادیده بگیریم. تصور این که مردم را بتوان با خشونت حفظ کرد تصوری است که خداوند به پیغمبر می‌فرماید تو هم نمی‌توانی.

بیشتر بخوانید  نویسنده بزرگ جهان در گذشت
  • منبع خبر : چندثانیه