لیست قیمت باتری خودرو در بازار (۲۵ شهریور)
لیست قیمت باتری خودرو در بازار (۲۵ شهریور)
قیمت انواع باتری خودرو در بازار آزاد امروز نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.

قیمت روز انواع باتری خودرو در بازار آزاد به شرح زیر است:

قیمت انواع باتری خودروقیمت (ریال)
باتری اتمی ۵۵ آمپر واریان صبا باطری۶,۲۰۰,۰۰۰
باتری واریان ۷۴ آمپر۸,۴۵۰,۰۰۰
باتری اتمی خودرو مدل MF۵۶۶۰۱ واریان ۶۶ آمپر۷,۷۰۰,۰۰۰
باتری خودرو واریان ۶۰ آمپر کوتاه۶,۹۰۰,۰۰۰
باتری اتمی ۵۰ آمپر واریان صباباتری۶,۵۵۰,۰۰۰
باتری اتمی ۷۴ آمپر سوزوکی سپاهان۸,۸۰۰,۰۰۰
باتری اتمی ۵۵ آمپر سوزوکی۹,۱۰۰,۰۰۰
باتری اتمی خودرو مدل MF۵۷۴۰۱ واریان ۷۴آمپر۹,۵۹۰,۰۰۰
باتری ۹۰ آمپر رونیز۹,۹۰۰,۰۰۰
باتری اتمی خودرو سوزوکی مدل ۴۵B۲۴L۸,۸۵۰,۰۰۰
باتری اتمی خودرو مدل MF۵۵۵۰۱ واریان ۵۵ آمپر۷,۸۴۰,۰۰۰
باتری واریان ۶۶ آمپر۸,۶۰۰,۰۰۰
باتری اوربیتال پریمیوم ۵۵ آمپر۹,۹۰۰,۰۰۰
باتری اتمی خودرو گلوبال مدل MF ۵۶۰۶۸۹,۸۰۰,۰۰۰
باتری ۶۰ آمپر رونیز۸,۲۰۰,۰۰۰
باتری ۷۰ آمپر واریان۷,۹۵۰,۰۰۰
باتری اتمی سوزوکی ۶۰ آمپر۸,۵۵۰,۰۰۰
باتری اتمی سوزوکی ۶۶آمپر۹,۰۵۰,۰۰۰
باتری ۶۶ آمپر رونیز۷,۲۰۰,۰۰۰
باتری سوزوکی ۴۵ آمپر۷,۲۵۰,۰۰۰
باتری اتمی ۶۶ آمپر واریان صبا باطری۸,۱۲۰,۰۰۰
باتری خودرو ۳۵ آمپر سوزوکی بلند۷,۷۵۰,۰۰۰
باتری خودرو لاجیکس ۶۶ آمپر۹,۶۵۰,۰۰۰
باتری ۵۵ آمپر رونیز۵,۹۵۰,۰۰۰
باتری ۷۴ آمپر رونیز۷,۵۰۰,۰۰۰
باتری اوربیتال پریمیوم ۶۰ آمپر۸,۹۹۰,۰۰۰
باتری اتمی خودرو گلوبال مدل MF ۵۷۴۰۵۰۹,۹۹۰,۰۰۰
باتری اتمی خودرو گلوبال مدل MF۵۶۰۳۰۸,۲۰۰,۰۰۰
باتری اتمی ۶۰ آمپر واریان صبا باطری۷,۱۵۰,۰۰۰
باتری اتمی ۷۴ آمپر اوربیتال وان۱۱,۶۵۰,۰۰۰
باتری خودرو مارین ۷۰۲۴ آمپر۷,۲۵۰,۰۰۰
باتری ۵۰ آمپر رونیز۵,۳۰۰,۰۰۰
باتری خودرو لاجیکس ۷۴ آمپر۱۰,۵۵۰,۰۰۰
بیشتر بخوانید  خودروسازان بد عهد جریمه می شوند
  • منبع خبر : مشرق