واکنش رائفی پور از چند بعد به ماجرای مهسا امینی
واکنش رائفی پور از چند بعد به ماجرای مهسا امینی
انتقاد صریح رائفی پور از نحوه مواجهه با موضوع مهسا امینی در رسانه ملی در برنامه دیشب ثریا را میبینید.
  • منبع خبر : آخرین خبر