چرا خودرو وزارت دفاع جزغاله شد + عکس
چرا خودرو وزارت دفاع جزغاله شد + عکس
نقص فنی عامل حریق خودروی مهمات وزارت دفاع اعلام شد.