یک مسئولیت مهم روی دوش آموزش و پرورش؟
یک مسئولیت مهم روی دوش آموزش و پرورش؟
تعطیلی مدارس به آموزش و پرورش واگذار شود

تعطیلی مدارس به آموزش و پرورش واگذار شود

🔺 وزیر آموزش و پرورش: برای تعطیلی بدون برنامه مدارس باید فکری کرد. ضربه‌ای که تعطیلی مدارس به کشور وارد می‌کند قابل جبران نیست.

🔺 برای تعطیل کردن مدارس باید شاخص‌های جهانی را در نظر بگیریم و بهتر است این اختیار به وزارت آموزش و پرورش واگذار شود.

🔺 برای جلوگیری از تعطیلی بدون برنامه مدارس، تقویم آموزشی و تعطیلات کشور باید ساماندهی شوند تا این قدر شاهد وقفه در جریان آموزش و پرورش دانش آموزان نباشیم.

بیشتر بخوانید  انتقاد تند شریعتمداری به مولوی عبدالحمید