برای طلا رفتم، نشد/ حاشیه ای نیست، همه همدلیم 01 شهریور 1401
نایب قهرمان اسلحه سابر در بازی های همبستگی کشورهای اسلامی در گفت و گو با تیتر کوتاه:

برای طلا رفتم، نشد/ حاشیه ای نیست، همه همدلیم

نقره انفرادی و طلای تیمی بازی های همبستگی کشورهای اسلامی را به دست آورد ولی این فقط یک دست گرمی بود تا بازی های آسیایی، سهمیه المپیک و المپیک برسد. علی پاکدامن شمشیرباز اسلحه سابر تیم ملی کشورمان گرچه نایب قهرمانی قونیه را از آن خودش کرد ولی از آن جایی که برای نشان طلا به پیست شمشیربازی رفته بود نتوانست هدف انفرادی اش را کامل کند ولی در تیمی تمام و کمال و با قدرت همپای دیگر شمشیربازان شمشیر را به سکوی اول نشانه گرفت تا بر سکوی قهرمانی تیمی بایستد.

بانوی تاریخ‌سازی که سوژه شد 28 مرداد 1401

بانوی تاریخ‌سازی که سوژه شد

دختر شمشیرباز کشورمان در بازی‌های کشورهای اسلامی حرکت ارزشمندی را انجام داد.