مصاحبه جنجالی مدیرعامل ایران خودرو / چرا فکر می‌کنید قیمت خودروهای ما بالاست؟
مصاحبه جنجالی مدیرعامل ایران خودرو / چرا فکر می‌کنید قیمت خودروهای ما بالاست؟
مدیرعامل ایران‌خودرو: چرا فکر می‌کنید قیمت خودروهای ما بالاست؟